Mành Triple

Một sản phẩm của sự sáng tạo! Với 3 lớp vải được liên kết với nhau trên cùng một lớp mành đem lại khả năng điều chỉnh ánh sáng tuyệt vời cũng như sự mềm mại tro..

Mành Noble

Như mành Triple, NOBLE với lá vải rộng 180mm có thể tạo góc nhìn rộng khi điều chỉnh cũng như tạo độ cong của lá vải theo ý muốn. Với lớp ngoài cùng là hệ thống..

Mành Viennet

Là sự kết hợp giữa mành gỗ và mành triple, các lá gỗ được thay thế bằng các lá vải bản rộng 25cm. rèm hoạt động theo cơ chế cuốn, khi rèm thả xuống hết, cá..