Mành ngoài trời

Chắn nắng từ bên ngoài tạo nên hiệu quả tối đa, với chất liệu vải sunscreen chịu nước và hệ thống cáp dẫn hưỡng bảo đảm mành hoạt động tốt trong&..