Hệ tự động

Lux decor cung cấp giải pháp tự động cho các tất cả các loại mành. Hệ thống tự động (động cơ, điều khiển) được nhập khẩu từ các nhà cung cấp uy tín trên thới gi..