• Mành Triple
  • Mành Triple
  • Mành Triple
  • Mành Triple
  • Mành Triple

Mành Triple

Một sản phẩm của sự sáng tạo! Với 3 lớp vải được liên kết với nhau trên cùng một lớp mành đem lại khả năng điều chỉnh ánh sáng tuyệt vời cũng như sự mềm mại trong thiết kế nội thất. Mành Triple thực sự là một sản phẩm ấn tượng!